24 Mar 2017

Terma & Syarat Kami | Online Printing Based

Sedikit coretan buat semua pengguna/pelanggan yang menggunakan servis dari Ikhwanart Enterprise...Setiap tempahan memerlukan deposit sebanyak 50% untuk urusan servis cetakan/artwork dan bakinya dijelaskan setelah semakan artwork/typing error disemak oleh pelanggan. Oleh itu pihak kami berharap pihak pelanggan menyemak Invoice yang telah diemaikan kerana disitu terdapat segala butiran dan keterangan mengenai akaun dan termanya.


Sebagai contoh ...Pelangan memaklumkan begini saya tidak biasa untuk tempahan 'Online' ...Jadi awal-awal pelanggan sudah maklum tidak perlu berurusan jika sudah pening..Jangan setelah disiapkan artwork dan kesemuanya akhirnya mengatakan Maaf saya sebelum ni berurusan dengan pihak lain (syarikat kiasu sekalipun memang sudah siap baru pembayaran akan dilakukan)...Maaf lain rumah lain Adabnya! Sekiranya mentaliti kita begini jadi agak payahlah untuk berurusan. Jadi hargailah para designer di dalam membantu anda memBRANDINGkan JENAMA dan syarikat anda.. Jangan memberi seribu satu alasan yang sungguh tragis untuk mengCANCEL kan tempahan di saat akhir!

0 comments:

Post a Comment